Haber Detayı
30 Ocak 2018 - Salı 16:02 Bu haber 4467 kez okundu
 
BİNGÖL'ÜN TEKNOLOJİ ANKETİ AÇIKLANDI
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından, Bingöl İli Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik yapılan bir araştırmada Bingöl Halkının yeni teknolojilere açık olduğu görüldü.
- Haberi
BİNGÖL'ÜN TEKNOLOJİ ANKETİ AÇIKLANDI

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri; Sait Patır, Mehmet Güven, Muhsin Tan tarafından yapılan Bingöl İli Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik yapılan araştırmada 3 Bin 172 kişi ile anket yapıldı.

Bilgisayar, internet, e-mail, e-ticaret, cep telefonu, kredi kartı kullanımı oranı ve yaşam koşullarını etkileyen; ev, otomobil ve yıllık tatil gibi unsurların varlığını belirlenmek amacı ile yapılan çalışma, bölge insanın yeni teknolojilere açık, yaşam kalitesini arttıran teknolojilere duyarlı olduklarını ortaya koydu.  Bu bulgular, bu bölgenin yeni teknolojik işletmelerin kurulmasına, bölgesel ekonominin yeni girişimciler için cazip bir merkez olmaya aday olduğunu göstermesi açısından dikkate değer bulunmaktadır. Yeni yatırımcılar için, Bingöl ili bölge insanının bu verileri ışığında önere bilinir bir merkezdir. 

 

ANKET, BİRBİRİNDEN ÇARPICI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARDI.

 

İşte Çalışmanın Sonuç ve Önerileri

• 3175 ailenin ankete katıldığı bu çalışmada ailelerin birey sayısı itibariyle:

En yüksek yüzde 23 ile 5 kişilik aileler gelmektedir. Ankete katılan

ailelerin yaklaşık yüzde 63’ünün 5 kişilik, 6 kişilik ve 7 ve üzeri ailelerden

oluştuğu dikkati çekmektedir.

• Ankete katılan ailelerin mesleki dağılımları şöyledir: en yüksek yüzde 24

ile serbest meslek, 18 ile işçi, 18 ile kamu çalışanları teşkil etmektedir.

• Ankete katılanların aylık gelir dağılımına bakıldığında, en yüksek

oran 1000 TL olarak yüzde 32 görülmektedir. Anketi dolduranların yarısından

fazlasının 1000 TL ve 1500 TL arasında bir gelir elde ettikleri görülmektedir.

• Ankete katılan ailelerin ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuk sahipliği

61’dir.

• Ankete katılan ailelerin okula giden çocuk sayısı dağılımına bakıldığında

63’ünün 2’den az çocuk sahibi olduğu görülmektedir. Ankete

katılanların büyük çoğunluğunun okula giden çocuk sayısının 2 ve 2’den

az olduğu anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanlar yüzde 62’si bilgisayarının olduğunu, bilgisayar sahibi

olan ailelerin yüzde 75’i internetlerinin olduğunu ifade etmişlerdir.

• İnterneti olan ailelerin internete girme sıklığı oranı olarak yüzde 48 ile

günde 1 saat internete girdiklerini ifade etmişlerdir.

• Ankete katılanların yüzde 56’sı e-mail adreslerinin bulunduğunu ifade etmişlerdir.

E-mail adresine sahip olma oranın yüksek olduğu söylenebilir.

• Ankete katılan ve e-mail adresi olanların yüzde 71’inin 3’ten az e-mail

adresi olduğunu ifade etmişlerdir. Büyük çoğunluğunun en az iki kişinin

e-mail adresi oldukları anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde81’inin web sayfalarının olmadığı anlaşılmaktadır.

Büyük çoğunluğun web sayfaları bulunmamaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 70’i internet üzerinden alış veriş yapmadıklarını

ifade etmişlerdir.

• Ankete katılanların yüzde 82’si internet üzerinden iş, ev veya ikinci el

araba ilanı vermediğini ifade etmişlerdir. Büyük çoğunluğun ilan vermedikleri

anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 72’sinin bilgisayarı ve interneti faydalı bulduğu

anlaşılmaktadır. Büyük çoğunluk bilgisayarı ve interneti faydalı

bulmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 48’i arabalarının olduğunu, yüzde 52’si de arabalarının

olmadığını ifade etmişlerdir. Ankete katılan ailelerin yaklaşık

yarısının arabalarının olduğu anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 64’ü evinin olduğunu ifade etmişlerdir. Büyük

bir kesimin evlerinin oldukları anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 66’sı bulaşık makinelerinin olduğunu ifade

etmişlerdir. Büyük çoğunluğun bulaşık makinesinin olduğu anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 78’inin bulaşık makinesini evin temel ihtiyacı

olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Anketi dolduranların büyük çoğunluğu

bulaşık makinesini evin temel ihtiyacı olarak görmektedir.

• Ankete katılan aile bireylerinin yüzde 99’u aile fertlerinin cep telefonu

olduğunu ifade etmişlerdir. Bingöl İli hane halkının aile fertlerinin cep

telefonunun olması, 2012 TUİK araştırma sonuçlarına göre 93,2 olan

orandan daha yüksek olduğu görülmektedir. Büyük çoğunluğun cep

telefonuna sahip olduğu anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 33’ünün 2’den az, yüzde 23’ünün 3 cep telefonu

olduğu görülmektedir. Ailesinde 2 ve 3 kişinin cep telefonu olduğunu

söyleyen aile bireylerinin oranı yaklaşık yüzde 56 olarak görülmektedir.

• Ankete katılanların yüzde 61’i kredi kartının olmadığını ifade etmişlerdir.

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun kredi kartı kullanmadıkları

anlaşılmaktadır.

• Ankete katılan aile fertlerinin yüzde 77’sinin 2’den az, yüzde 12’sinin 3 kredi

kartı bulunmaktadır. Büyük çoğunluk olarak 2’den az kişinin kredi

kartına sahip olduğu görülmektedir.

• Ankete katılanların yüzde 80’i kredi kartı ile kredi çekmediklerini ifade

etmişlerdir. Ankete katılan her 4 kişiden 3’ü kredi kartı ile kredi çekmemişlerdir.

• Ankete katılanların yüzde 67’sinin kredi kartını faydalı bulmadığı görülmektedir.

Anketi dolduranların yarısından fazlası kredi kartını faydalı

bulmamaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 57’si 500’den az, 13’ü 2000 TL ve üzeri tatile

bütçe ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların yarısının tatil

bütçesinin 500 TL’den az olduğu dikkati çekmektedir.

• Ankete katılanların yüzde 85’i yazlık evlerinin olmadığını ifade etmişlerdir.

Büyük çoğunluğun yazlık evlerinin olmadığı anlaşılmaktadır.

• Ankete katılanların yüzde 52’si tatile çıktıklarını ifade etmişlerdir. Ankete

katılanların yarısının tatile çıktıkları görülmektedir.

• Bingöl Ili hane halkı kişi sayısının yüksek olması göz önüne alındığında,

istihdam ve eğitim seviyelerine uygun iş imkânları sağlandığında

personel sıkıntısı yaşanmayacaktır. Bingöl’deki girişimcilerin iş gücü

bulabilme konusunda avantajlı oldukları görülmektedir.

• Bilgisayar sahipliğinin ve internet kullanımının çok olmasından dolayı

internet kullanıcılarının internetteyken boş vakit geçirmelerinin önüne

geçilebilmesi ve ticari faaliyetlere yönlendirilebilmesi için internet kullanıcıları

Üniversite veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından eğitilmelidir.

• KOSGEB, FKA, TKDK gibi kurumlar tarafından sunulan destekler,

iş kurmak isteyenler için faydalı olabilir.

• Ankete katılan aile bireylerinin bilgisayar ve cep telefonu kullanımının

yüksek olmasından dolayı markalı ve kaliteli teknoloji mağazaları

Bingöl’e şube açması önerilebilir.

• Ankete katılanların yarısına yakınının evinin olmadığı anlaşılmaktadır,

bu durum inşaat sektörünün rağbet göreceğini göstermektedir.

Bunun yanında bütün gelir gruplarının ödeme imkânları içerisinde konut

edinebilmeleri desteklenmelidir.

• Ankete katılanların yarısına yakını arabalarının olduğunu söylemektedir.

Daha gelişmiş oto sanayilerin kurulması teşvik edilebilir.

• Bilişim çağı olan 21. yy’da internet ve bilgisayar kullanımı arttığından,

internetten hizmet veren kamu kurumlarının sayısının artması

faydalı olacaktır.

• Gelinen noktada, toplumu ilgilendiren gelişmeleri sorgulayan, teknik

donanımlı, araştıran, algılayabilen bir birey profilinin oluşturulması

gerekmektedir. Diğer yandan özellikle bilgi teknolojisi ile birlikte gelişme

ve kalkınmayı destekleyen ve yaşam kalitesinin arttırılması için çalışan

bireyler geliştirilmelidir. Mevcut süreçte çağın bir gereği olarak fırsatlardan

yararlanmak isteyen ve bu amaçla ne istediğini bilen girişimcilerin

önü açılmalıdır.

Kaynak: (BHA) - Bingöl Haber Ajansı Editör:
Etiketler: BİNGÖL'ÜN, TEKNOLOJİ, ANKETİ, AÇIKLANDI,
Yorumlar
Haber Yazılımı